Noticky

2% pre Mačky Zvolen

VYMENÍM MOJU POSLEDNÚ MYŠ

Je čas, kedy nám môžete pomôcť len vyplnením tlačiva

Zamestnanci:

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane do 15.2.2018
  2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
  3. Najneskôr do 30. apríla 2018 pošlite/do­ručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Toto tlačivo: → → Tlačivo2%_nove

Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) – novinka od roku 2016!

Fyzické a právnické osoby:

– ak podávate DP ako fyzická osoba údaje vpisujete priamo do tlačiva, ktoré podávate do 31.3.2018
- ak podávate DP ako právnická osoba údaje vpisujete priamo do tlačiva, ktoré podávate spravidla do 31.3.2018.

**V prípade potreby nás nájdete aj na „tomto odkaze – klik **

Pracovali ste v roku 2017 ako dobrovoľník?

Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2017, máte možnosť venovať 3 % z dane – požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce

Veríme, že aj vďaka vašej podpore dosiahneme ešte lepšie výsledky.

Do vašich daňových priznaní, vyhlásení, prosíme, uvádzajte tento rok nasledujúce údaje o prijímateľovi (ktoré uvádzate v tlačivách):

Obchodné meno (Názov) : Mačky Zvolen

Právna forma : Občianske združenie

IČO/SID : 42316227

Sídlo – Ulica : Marka Čulena

Súpisné/orientačné číslo : 3538/11

PSČ : 974 11

Obec : Banská Bystrica

Za vyzbierané „percentá“ Ďakujeme, Mačky Zvolen, o. z.

všetky podstatné info najdes:

https://www.dvepercenta.sk/navod.php alebo na http://rozhodni.sk/

INZERÁT_ (1)