Noticky

2% pre Mačky Zvolen

1485383437600kzI

Je čas, kedy nám môžete pomôcť len vyplnením tlačiva

Zamestnanci:

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane do 15.2.2017
  2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
  3. Najneskôr do 30. apríla 2017 pošlite/do­ručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Toto tlačivo:
Vyhlásenie 2% pre zamestnanca

Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2% zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) – novinka od roku 2016!

Fyzické a právnické osoby:

  • ak podávate DP ako fyzická osoba údaje vpisujete priamo do tlačiva, ktoré podávate do 31.3.2017
  • ak podávate DP ako právnická osoba údaje vpisujete priamo do tlačiva, ktoré podávate spravidla do 31.3.2017.

V prípade potreby nás nájdete aj na „tomto odkaze – klik“

Veríme, že aj vďaka vašej podpore dosiahneme ešte lepšie výsledky.

Do vašich daňových priznaní, vyhlásení, prosíme, uvádzajte tento rok nasledujúce údaje o prijímateľovi (ktoré uvádzate v tlačivách):

Obchodné meno (Názov) : Mačky Zvolen

Právna forma : Občianske združenie

IČO/SID : 42316227

Sídlo – Ulica : SNP

Súpisné/orientačné číslo : 162/128

PSČ : 96201

Obec : Zvolenská Slatina

Za vyzbierané „percentá“ Ďakujeme, Mačky Zvolen, o.z.

"Tu si môžete pozrieť naše hospodárenie: ":http://mackyzvolen.sk/clanok/o-nas

FotorCreated2