Blog

ANI NAŠE MAČKY NECHCÚ OHŇOSTROJE!

10906510_324314571103954_4834879346197095859_n

Viceprimátor Martin Turčan myslel nie len na naše uši, ale vo veľkej miere aj na našich chlpáčov. Nie je mu ľahostajné, ako ohňostroje trápia uši našich zvierat:

„Snažili sme sa zasiahnuť voči prípadom, ktoré sme videli v praxi. Išlo o situácie, keď napríklad mládež hádzala petardy z balkónov, a tá vybuchovala nad hlavami prechádzajúcich občanov, alebo situácie, keď pyrotechniku hádzali ľuďom rovno pod nohy. Vadilo mi taktiež, že trpeli malé deti a zvieratá. Počet psíkov, ktorí vyplašení ušli svojim majiteľom zo záhrad, alebo počas venčenia v meste bol už neúnosný. VZN dáva možnosť tento stav komplexne regulovať a zaviesť poriadok v meste a na sídliskách…"

Nezosmiešňujme toto nariadenie vetami " aj tak to nik nebude riešiť" alebo " aká je vymožiteľnosť"… Všetko je už na nás. Dostali sme možnosť sa brániť voči zábavkám výrastkov, využime ju.

Aby sa nestávalo, že počas týchto dní budú splašene utekať zvieratá z dvorov a doma sa mačky schovávať do práčky a skrine…

Ohňostroj je určite pekná vec, no sú to skutočne peniaze vyhodené do vzduchu… darujte ich radšej preplneným útulkom.

"Viac informácii tu: ":http://nasabystrica.sme.sk/…e-rokov.html

Ale krátky a podstatný výňatok z tohto článku si dovolíme: „Pyrotechniku je možné na území mesta používať len počas Silvestra, teda 31. 12. v čase od 12.00 hod do 01.00 hod nasledujúceho dňa a 1. 1. v čase od 12.00 hod do 22.00 hod. Okrem tohto obdobia pyrotechniku môžu záujemcovia používať len v čase od 16.00 hod do 22.00 hod, aj to len v prípadoch, keď ide o významné podujatia v meste Banská Bystrica.“

Pre Zvolenčanov tu máme taktiež niečo:


platí VZN č. 135 o verejnom poriadku na území mesta Zvolen :

" § 7 Používanie zábavnej pyrotechniky

1. Na území mesta Zvolen sa zakazuje používať zábavnú pyrotechniku okrem dňa 31. decembra od 8.00 hod do 5.00 hod nasledujúceho dňa, t.j. 1. januára,

  1. vo všetkých obytných zónach
  2. v okolí zdravotníckych zariadení, kostolov, škôl a školských zariadení a predškolských

zariadení 2. Mesto môže v odôvodnených prípadoch povoliť výnimku na použitie slávnostného ohňostroja."