DOČASNÁ OPATERA

Prvý krok na ceste domov

dočasná opatera

Vážení naši priatelia, priaznivci, všetci ľudia ochotní pomáhať.

Vzhľadom na veľké počty vyhodených a nikomu nepatriacich mačiek, kocúrov a mačiatok hľadáme záujemcov na poskytovanie tzv.: „DOČASNEJ OPATERY“. /DO/

Dočasná opatera je poskytnutie dočasného domova pre mačku v núdzi na krátke (napr. po kastrácii, či zranení) stredne dlhé alebo dlhšie obdobie do nájdenia domova.

DO poskytuje dospelá osoba, staršia ako 18 rokov, ktorá súhlasí so zmluvou o DO a má primerané podmienky na poskytnutie DO. Princíp DO spočíva v starostlivosti o mačku či mačiatko, jeho socializácii, aby bola mačka pripravená na adopciu do novej rodiny. Náklady na veterinu v DO sú v plnej miere hradené našim OZ-kom. V prípade, že sa rozhodnete nám pomáhať s DO a máte adekvátne podmienky, napíšte nám, akú (akú dlhú a pod.) DO by ste vedeli poskytnúť, pre akú mačku (dospelá mačka, kocúr, či mačiatko) či bývate v byte, RD., príp. iné podmienky. Poprosíme naozaj zodpovedne zvážiť Vaše možnosti, byť si vedomí určitých počiatočných starostí, a pokiaľ sa rozhodnete pre poskytovanie DO napíšte nám na mnau.zv@gmail.com. Veríme, že sa nájdu ľudia so srdcom, ochotní pomáhať a zľaviť na určité obdobie zo svojho pohodlia a tak pomôcť mačičkám na ceste do nového domova. ĎAKUJEME!


© Mačky Zvolen