Blog

Mesto ZVOLEN sa stalo našim partnerom pri realizácii projektu "Regulácia počtu voľne žijúcich mačiek v meste Zvolen 2016"

25012016 zastupitelstvo
Europan
bieň
bien2
bien3
priehrada2
priehrada
železničná

...aj keď to spočiatku nevyzeralo ružovo

Nešlo to síce úplne hladko, ale v roku 2016 sa mesto Zvolen stalo našim partnerom pri realizácii projektu „Regulácia počtu voľne žijúcich mačiek v meste Zvolen 2016“

Dotácia na projekt Regulácia počtu voľne žijúcich mačiek v meste Zvolen 2016 bola Komisiou životného prostredia na jej zasadnutí dňa 15.1.2016 odsúh­lasená pre Mačky Zvolen vo výške 1000 €, tj. maximálna suma, ktorou komisia disponovala. Mestská rada odporučila poskytnúť občianskemu združeniu dotáciu vo výške 200 €. Celý projekt pre Zvolen je však nastavený na sumu 4000 € a mesto Zvolen sme žiadali o 50 % spoluúčasť. Zvyšné prostriedky plánovalo pokryť občianske združenie Mačky Zvolen z dobrovoľných darov našich podporovateľov – našich občanov. Taký bol stav veci pred zasadnutím mestského zastupiteľstva dňa 25.1.2016.

Pokiaľ by sme v argumentácii neuspeli, tak pri realizácii projektu by výrazne vyššia časť musela byť pokrytá práve z darov od občanov, ktorým na stave mačiek v uliciach nášho mesta záleží. To sa nám však nevidí správne, nakoľko povinnosť postarať sa o ferálne zvieratá je na strane samosprávy miest a obcí. Ponúkli sme preto mestu Zvolen partnerstvo a pomoc našich dobrovoľníkov, ktorí sa danej problematike venujú.

Podstata projektu a náš pohľad, ktorým sa na mačky na uliciach pozeráme :

1. Ferálne mačky – divožijúce Pri nich sa zabezpečuje kastrácia a vetrinárne ošetrenie (odčervenie, odblšenie) a vracajú sa do pôvodného prostredia, kde pôsobia ako prirodzený deratizátor. Kastráciou sa zároveň eliminuje aj prenos chorôb, ruje a neželané mačiatka. Pri zákroku sú mačky označené zastrihnutím ušnice, aby boli ľahko rozpoznateľné od tých, ktoré pribudnú ako nové, čo je dôležité hlavne v kolóniách.

2. Mačky prítulné, ktoré sa ocitli na ulici „omylom“ U nich rovnako zabezpečujeme kastráciu, veterinárne ošetrenie (očkovanie, odčervenie, odblšenie, testy na FeLV a FIV), ale aj dočasnú starostlivosť, inzerciu za účelom umiestnenia do nového domova.

Pracujeme systémom dobrovoľníkov, ktorí pomáhajú najmä pri odchytoch mačiek, poskytujú im dočasnú starostlivosť, inzerujú ich na inzertných portáloch, sociálnych sieťach, prevážajú ich na veterinárne ošetrenie a do nových domovov. Ďalší zase vykonávajú administratívne a evidenčné práce, marketing, alebo nám poskytujú odborné rady. Mačky sú po absolvovaní karantény umiestňované do domácností našich „dočaskárov“ a žijú život bežnej domácej mačky až pokiaľ si nenájdu domov. Častokrát takto zabezpečujeme starostlivosť naraz aj o 30 – 40 mačiek v trvaní niekoľko mesiacov, niekedy aj rok, pokiaľ sa vhodný domov nenájde.

Už od roku 2013 predkladáme mestu kastračné projekty a na začiatku sme o ich odbornom prevedení museli presvedčiť aj Komisiu životného prostredia. Pamätáme si na naše prvé stretnutie v roku 2013. Dostali sme aj otázku : „Čo si myslíte, patria tie mačky na ulice mesta, alebo nie?“ Nuž, stále si myslíme, že nie, ale či chceme, alebo nie, sú tam a treba im pomôcť. Mesto Zvolen prispelo na riešenie problematiky túlavých mačiek vo svojich uliciach v roku 2013 sumou 200 €, 2014 200 € a 2015 300 € . Mesto Banská Bystrica prispelo v roku 2015 na obdobný kastračný projekt predkladaný našim združením sumou 2000 €.

Argumenty, ktoré sme na zastupiteľstve predložili sa opierali o skutočnosť, že v roku 2015 sme riešili spolu 311 mačiek, a to prevažne zo Zvolena, Banskej Bystrice a ich blízkeho okolia. Konkrétne vo Zvolene to bolo 156 mačiek. Naše výdavky na túto činnosť boli celkom 12308,28 €. Z daných čísiel vyplýva, že mesto bude na projekte participovať síce menšou čiastkou, akú sme pôvodne požadovali, ale už v pozícii partnera, ktorý si je vedomý zodpovednosti za pouličné zvieratá. Našou snahou bolo mestské zastupiteľstvo oboznámiť s obsahom aj rozsahom projektu, čo sa nám úspešne podarilo a získali sme potrebnú podporu.

Mestské zastupiteľstvo Zvolen 25.1.2016

unionka
prepr. unionka
union2
unionka
zel