Noticky

Naše výsledky za 3/4 roku 2016

Uplynulo 9 mesiacov roku 2016 a znova robíme rekapituláciu našej činnosti za tento čas – teda aspoň tých podstatných ukazovateľov pre nás. A týmto VÁM chceme povedať

ĎAKUJEME,

pretože bez VAŠEJ pomoci by sme na túto našu činnosť nemali prostriedky a možnosti.

Komplet naše hospodárenie si môžete pozrieť na našej www stránke: http://mackyzvolen.sk/clanok/o-nas

14907012_616764578525617_1270836272618739462_n