Požiadali sme o dotáciu

Kastračné projekty na mestá ZVOLEN a BANSKÁ BYSTRICA

dotačka

Na mestá Zvolen a Banská Bystrica sme sa koncom júna 2015 obrátili so žiadosťou o dotáciu na podporu kastračných projektov pouličných mačiek v ich uliciach. Starostlivosť o ferálne zvieratá má zabezpečovať samospráva miest a obcí. My tieto činnosti vykonávame už dlhodobo, a to len z darov našich podporovateľov. V roku 2015 sme len vďaka pomoci a financiám ľudí, ktorým to nie je ľahostajné, už riešili vyše 200 mačiek a viac ako polovica z nich si našla nový domov. Na rade sú aj naše mestá.

Zvolen v roku 2015 prispel sumou 300 €, ktoré sme minuli do 30.4.2015, pričom celkové náklady boli 4017,69 € a teraz podávaný projekt sa týka až roku 2016.

Banská Bystrica sa vyjadrila dňa 8.9.2015, kedy zasadla komisia životného prostredia, ktorá nám schválila kastračný projekt „Regulácia počtu voľne žijúcich mačiek v meste Banská Bystrica“ vo výške 2000 €. Okrem toho nám ponúkli možnosť využiť inzertné plochy v banskobystrických autobusoch. Čoskoro sa teda budete voziť bystrickou MHD spolu s našimi mačičkami :-D Postoj poslancov a členov komisie si vysoko vážime, je to zodpovedný krok smerom k ľuďom aj životnému prostrediu. Banská Bystrica týmto získala množstvo ochotných rúk našich dobrovoľníkov a členov.


© Majorová Slava