Noticky

Pripravovaná zmena názvu

received_10155024707006610

Táto zmena je spôsobená hlavne zmenou sídla o.z.tka, väčšinovým zastúpením ale hlavne väčšinovou DLHODOBOU podporou mesta Banská Bystrica, ktoré nám veľmi vychádza v ústrety.

Vážení priatelia, podporovatelia,

Rozhodli sme sa ku plánovanej zmene názvu, ktorá časom nastane. Táto zmena je spôsobená hlavne zmenou sídla o.z.tka, väčšinovým zastúpením ale hlavne väčšinovou DLHODOBOU podporou mesta Banská Bystrica, ktoré nám veľmi vychádza v ústrety. Ďakujeme!